Спортното училище на Русе обявява прием на 13 борци в свободния стил

Публикувано в категория Русе  
На 20 юни изтича срокът по приема на документи за нови ученици в русенското спортно училище "М-р Атанас Узунов". Школото ще отвори врати за 9 състезатели по борба в 6 клас и за 4 - в седми. Необходимите документи, които се подават в канцеларията на училището са:
1.Заявление по образец на училището, подписано от ученика и родителя (настойника);
2.Копие на акт за раждане;
3.Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар;
5.Застрахователна полица “Злополука” за дните на изпита по вида спорт (прави се в училището).
Приемането на документи се извършва: за І тур- до 20.06., и за ІІ тур – от 10 до 19.08. от 08,00 до 16,30 часа, в канцеларията на училището.
Приемните изпити за борбата на първи тур ще са на 22 и 23 юни, а на втори - на 25 и 26 август.

18 Jun 2009 12:47 ч.