ЕТО КОИ СТРАНИ ПО КОЛКО КВОТИ ИМАТ ЗА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ В РИО! НАШИТЕ СА В ЗЛАТНАТА СРЕДА

Публикувано в категория Свят  

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КВОТИТЕ В ЖЕНСКАТА БОРБА ЗА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО

(6 КВОТИ) Канада (48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg,  75kg)
(6) Япония(48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg and 75kg)
(5) Китай (48kg, 53kg, 63kg, 69kg and 75kg)
(5) Нигерия (48kg, 53kg,58kg,63kg and 69kg)
(5) Русия(48kg, 58kg, 63kg, 69kg and 75kg)
(5) Турция 53kg, 58kg, 63kg, 69kg and 75kg)
(4) Украйна (53kg, 63kg, 69kg and 75kg)
(4) Бразилия (58kg, 63kg, 69kg and 75kg)
(4) Казахстан (48kg, 63kg, 69kg,  75kg)
(4) САЩ (48kg, 53kg, 63kg, 75kg)
(4) Швеция (53kg, 58kg, 63kg,  69kg)
(4) Полша (48kg, 53kg, 63kg,  69kg)
(4) Германия (53kg, 58kg, 69kg,  75kg)
(3) Монголия (58kg, 63kg, 69kg)
(3) Колумбия (48kg, 58kg, 75kg)
(3) Камерун (48kg,53kg, 75kg)
(3) БЪЛГАРИЯ (48kg, 58kg, 63kg)
(3) Венецуела (53kg, 69kg and 75kg)
(3) Азербайджан (48kg, 53kg,  58kg)
(3) Индия (48kg, 53kg, 58kg)
(2) Беларус (63kg, 75kg)
(2) Виетнам (48kg, 53kg)
(2) Египет (69kg, 75kg)
(2) Тунис (58kg,  63kg)
(2) Корея (48kg, 53kg)
(2) Унгария (63kg,  75kg)
(1) Киргизстан (58kg)
(1) Аржентина (48kg)
(1) Eстония (75kg)
(1) Финландия (58kg)
(1) Латвия (63kg)
(1) Холандия (48kg)
(1) Сенегал (53kg)

-----        КВОТИ В КЛАСИЧЕСКАТА БОРБА
ЗА ОЛИМПИЙСКИЯ ТУРНИР В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО

(6 квоти) Египет (59kg,66kg,75kg,85kg,98kg, 130kg)
(6) Русия (59kg, 66kg, 75kg, 85kg, 98kg, 130kg)
(6) Иран (59kg, 66kg, 75kg, 85kg, 98kg,  130kg)
(5) Куба (59kg, 66kg, 75kg, 98kg,  130kg)
(5) Китай (59kg,75kg, 85kg, 98kg,  130kg)
(5) Азербайджан (59kg, 66kg, 75kg, 85kg,  130kg)
(5) Грузия (66kg, 75kg, 85kg, 98kg, 130kg)
(4) Венецуела (59kg, 66kg, 98kg, 130kg)
(4) Унгария (66kg, 75kg,85kg, 98kg)
(4) Армения (66kg, 75kg, 85kg,  98kg)
(4) Узбекистан (59kg,75kg, 85kg,  130kg)
(4) САЩ (59kg, 75kg, 85kg, 130kg)
(3) Киргизстан (59kg, 66kg,  130kg)
(3) Турция (75kg, 98kg, 130kg)
(3) Сърбия (59kg, 66kg,  75kg)
(3) Украйна (85kg, 98kg,  130kg)
(3) Казахстан (59kg, 75kg,  130kg)
(3) Корея (59kg, 66kg, 75kg)
(3) Беларус (59kg, 85kg,  98kg)
(3) БЪЛГАРИЯ (75kg, 85kg,  98kg)
(3) Германия (66kg, 85kg,  130kg)
(3) Швеция (85kg, 98kg,  130kg)
(3) Алжир (66kg, 85kg, 98kg)
(2) Естония (98kg, 130kg)
(2) Япония (59kg,  66kg)
(2) Австрия (66kg, 130kg)
(2) Финландия (66kg, 85kg)
(2) Румъния (66kg, 98kg)
(2) Мароко (59kg,  75kg)
(2) Индия (85kg, 98kg)
(1) Дания (75kg)
(1) Пакистан (59kg)
(1) Бразилия (130kg)
(1) Мексико (85kg)
(1) Еквадор (59kg)
(1) Колумбия (75kg)
(1) Литва (66kg)
(1) Норвегия (59kg)
(1) Италия (98kg)

 

СВОБОДНА БОРБА

6)  Русия (57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg and 125kg)
(6) Иран (57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg and 125kg)
(6) Aзербайджан (57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg and 125kg)
(6) Грузия (57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg and 125kg)
(6) Tурция (57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg and 125kg)
(6) САЩ (57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg and 125kg)
(6) Монголия (57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg and 125kg)
(5) БЪЛГАРИЯ (57kg, 65kg, 74kg, 86kg and 125kg)
(5) Казахстан (57kg, 74kg, 86kg, 97kg and 125kg)
(5) Куба (57kg, 65kg, 74kg, 86kg and 97kg)
(4) Aрмения (57kg, 65kg, 97kg and 125kg)
(4) Узбекистан (57kg, 65kg, 74kg and 97kg)
(3) Индия (57kg, 65kg and 74kg)
(3) Полша (86kg, 97kg and 125kg)
(3) Китай (65kg, 86kg and 125kg)
(2) Египет (86kg and 125kg)
(2) Пуерто Рико (65kg and 86kg)
(2) Япония (57kg and 74kg)
(2) Венецуела (86kg and 97kg)
(2) Mолдова (74kg and 97kg)
(2) Унгария (86kg and 125kg)
(2) Австрия (65kg and 74kg)
(2) Нигерия (65kg and 97kg)
(2) Тунис (86kg and 125kg)
(2) Канада (65kg and 125kg)
(2) Корея (57kg and 86kg)
(2) Румънияь (57kg and 97kg)
(2) Казахстан (97kg and 125kg)
(2) Украйна (97kg and 125kg)
(2) Беларус (86kg and 125kg)
(2) Гвинея Бисау (74kg and 97kg)
(1) Колумбия (74kg)
(1) Франция (74kg)
(1) Италия (65kg)
(1) Корея (57kg)
(1) Бахрейн (65kg)
(1) Сенегал (57kg)
(1) Мароко (57kg)
(1) Испания (74kg)

 

 

 

 

 

 18 May 2016 20:41 ч.