Програмиране и планиране - новото верую на Весела Лечева! Сети се

Публикувано в категория България  
"Българският спорт се нуждае от генерална промяна. "Той отбеляза отстъпление, но това е напълно логично. Трябва да бъдем
реалисти, когато оценяваме всичко това, което се случи в Пекин. Плод на
някогашните успехи беше методиката, която използвахме. Темповете ни на
развитие са много бавни. Има прекалено много проблеми, които отдавна
чакат своето разрешение. В последно време се предоверихме на
федерациите. Трябва да има контрол на всичко, което се случва в тях.
Представихме се с най-доброто, което имаме в момента. Не мога да не
бъда доволна от представянето в борбата. За в бъдеще ще наблегнем на
програмирането и планирането. Това сме го предлагали и преди, но никой
не ни послуша. Не виждам нищо лошо, ако използваме чужди специалисти.
Така се прави навсякъде. Имаме разработена програма за възстановяване
на националната спортна база. Не смятам, че се налагат някакви промени
във федерацията по волейбол  относно случая с Пламен Константинов. В
тази федерация има хора, които знаят как да си вършат работата.
Федерацията по волейбол взе правилното решение. Друг е въпросът дали
цялата информация беше поднесена правилно на българската общественост",
заяви Весела Лечева пред бТВ.Браво, Весе, браво Лечева!А кой ще си направи харакири?

25 Aug 2008 21:02 ч.